We koppelen u aan de grootste verzameling online nieuws-, sport-, Spaans-, Arabisch-, enz. IP-kanalen en video's van over de hele wereld, ze zijn online beschikbaar op internet. Voor zover wij weten, houden alle kanalen die door de serververkopers worden aangeboden zich aan de auteursrechtwetten van alle relevante landen en moeten eventuele auteursrechtkwesties rechtstreeks met de servereigenaren worden besproken. Catchoniptv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot wat er op de servers wordt uitgezonden en Catchoniptv heeft GEEN controle over de servers/streams en kanalen. Catchoniptv host, levert, archiveert, bewaart, distribueert of streamt geen enkele media op onze website.

Catchoniptv bezit, beheert, controleert, beheert, onderhoudt of heeft geen toegang tot de servers of entiteiten die betrokken zijn bij het indexeren/uitzenden van media van welke aard dan ook. Wij bij Catchoniptvd streamen geen van de live IP-kanalen, alle kanalen zijn links van derden die beschikbaar zijn op internet. We hebben geen enkele relatie met een van de getoonde IP-kanalen of met een van deze producten. TV-kanalen en video-inhoud van de diensten worden aangeboden zonder enige aansprakelijkheid van ons met betrekking tot auteursrechten. Catchoniptv bezit, adverteert, distribueert of levert geen kanalen op onze website. Servereigenaren hebben het recht om alle gewenste kanalen toe te voegen en te verwijderen

Vrijwaring